again̄əˈɡen, əˈɡeɪn1ýene, täzeden2ýene, täzeden, gaýtadan, ýaňadanHe did it again.Ol muny ýene-de etdi.He promised that it will never happen again.Ol munuň ýaňadan hiç haçan gaýtalanmajakdygyna söz berdi.again and againöwran-öwrannow and againkäwagt, wagtal-wagtalto be oneself againöz-özüň bolmak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *