unitˈjuːnɪtn1birlik2bölüm, topar3ölçeg birligi4okuw kitabynda berilýän aýratyn sapak

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *