answerˈaːnsə[r]1njogapto know all the answersähli jogaplary bilmek2nçözgüt3v.tjogap bermek, jogap gaýtarmak, seslenmekThe accused didn't answer.Günälenýän jogap bermedi.to answer a letterhata jogap bermekto answer the phonetelefona jogap bermek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *