eachiːtʃ1pronher, her birEach of us expressed his mind.Biziň her birimiz pikirimizi beýan etdik.2pronher, birHe gave each of us an apple.Ol biziň her birimize bir almadan berdi.We bought lemons for 30 pennies each.Biz limonlaryň her birini otuz teňňeden satyn aldyk.They love each other.Olar biri-birini söýýärler.We can help each other.Biz biri-birimize kömek edip bilýäris.3adjherEach student has a separate room.Her talybyň aýratyn otagy bar.The fare is £Ž2 each way.Her tarapynyň biletiniň bahasy iki funt.each otherbiri birimiz, bir biriňiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *