found1faʊndv.tesaslandyrmak, düýbüni tutmakThe Independent Labour Party was founded in Bradford on January 13, 1893.Garaşsyz leýboristik partiýa Bredfordda 1893-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda esaslandyryldy.The town was founded in 1610.1610-njy ýylda şäheriň düýbi tutuldy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *