differentˈdɪfrəntadjdürli, başga, aýry, her hiliwe hold different opinionsbiz dürli pikirdeThe landscape looks different at times.Peýzaž dürli wagtda dürli hili görünýär.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *