gentileˈdʒɛntʌɪl1ýewreý däl millet2Hudaý ynanmaýan adamBiribar ynanmaýan, belki köp hudaýlar ynanýandyr.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *