earlyəː[r]li1adviras early as possiblemümkin boldugyça irin the early morningertir irdenearly vegetablesir ýetişýän gök önümler2adjirkiearly [in the season] rainsirki ýagyş3adjbaşynda, başdakyin the early years of this centuryşu asyryň başyndain the early chapters of the bookbu kitabyň başdaky baplarynda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *