himselfhɪmˈselfpron1öziHe said so himself.Şeýle diýip onuň özi aýtdy.He lives by himself.Onuň ýeke özi ýaşaýar.2özüne, özüniHe's bought himself a new car.Ol özüne täze maşyn satyn alyndy.He has no thought of himself.Ol özi barada oýlanmaýar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *