girlɡəː[r]ln1gyzWe have a little girl.Biziň kiçijik gyzymyz bar.a pretty twenty year old girlowadan ýigrimi ýaşly gyz2gyzjagazan eleven year old girlon bir ýaşlyja gyzjagaz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *