Gaahmg - English - Arabic


a
ah
b
c
d
dh
e
f
g
i
j
k
l
m
n
ng
ny
o
p
r
s
t
th
u
w
y
z

th


thaasamii [ʈààsàmīī] n sorghum name نوع من الذرة التى تحمى نفسها من الطيران thaasamiig [ʈààsàmīīg]
thag [ʈág] v.t clean grain يفرز/ يخرج
thahldig [t̪ə́ld̪ìg] num.car six العدد ستة {thahldigi}
thahldigi [t̪ə́ld̪ìgì] (thahldig six) num.ord sixth العدد ستة
thahwng [t̪ə̄ūng] n.pl chewing يمضغ
theel₁ [ʈɛ́ɛ̀l] n anchor ازرع theelaag [ʈɛ́ɛ́lààg]
theel₂ [ʈɛɛl] L) thuunduula n 1elbow طرف 2place, site ركن theelg [ʈɛɛlg] K) theelaag B,G) theendeelaag L) thuunduulaag
theend [ʈɛ̄ɛ̄nd̪] L) thee n riddle نصيحة صراحة theengg [ʈēēŋg] K) theenaag B) theeneeg L) theejag
theendas [ʈɛ̄ɛ̄nd̪ás] B) thiis L) thiindahs n bird name نوع من الطيراقل ة حجما theendasag [ʈɛ̄ɛ̄nd̪ásāg] B) thiisahg L) thiindahsiig
theeng [ʈɛ̄ɛ̄ng] n.pl instruction نصيحة صراحة
thoogeel [ʈɔ́ɔ́gɛ̀ɛ̀l] n grass cutter الة لقطع القش thoogeelg [ʈɔ́ɔ́gɛ̀ɛ̀lg]
Thungahd [ʈúŋə́d̪] n member of 'Magaja' tribe مجموعة مقجة فى الضفة الجنوبية من سودة Thungg [ʈúŋg]