Gikyode


a
b
d
ɛ
f
g
h
i
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
s
t
w
y

a


Akampɛnpropa man's nameAkampɛ bo igyo ndɔɔ.Akampɛ has a yam farm.Akampɛ nyi mɔ-nyoro gilɔrɔ so ne mɛ yela mɔ-ginyen yɛɛ, Akampɛ mɔ.Akampɛ knows how to maintain himself well. That is why they named him Akampɛ.
Akaniinpropa man's name Akanii gi wɔra wura yɛgɛ.Akanii was once a chief.Siarɛ-lɛɛ Akanii mɔ berɛ gi wɔra daa ɔkyaamii.The Akanii from Shiare was a linguist.
akatuwangroundnutsAkatuwa mɔ aŋ bo abi.The ground nuts are not matured.Akatuwa mɔ a ti a kya kɔrɔ.The ground nuts are already germinating.
Akedanpropa man's name meaning "Let's persevere"Akeda kya wɔra gɛsun ɔsowolɛ belɛ ɔko so.Akeda is working in a city.Ko-o ibono Akeda gi kpɛ kyon mɔ ne ɔŋ tii kii ba gɛwi.Akeda has not returned home ever since he left.
akɛbiberɛnharvest timeOwi ɔbono mɛ kya kebi ayu mɔ kya fuude.Harvest time for guinea corn is drawing near.
akilankyɛntowel(s)Akilankyɛ ne n dela mɔ-gɛsara dɔ.She wore an akilandyɛ around her waist.Dedaa mɔ, iyii-agyafuɛ ne mɛ kya daarɛ kyu wɔra akilankyɛ.In the olden days, the bark of tree is what they used to beat to make towels.
Akinenpropa man's nameAkine gi kine mɔ-ka.Akine has divorced his wife.Akine gyɛ ɔnyen don fo.Akine is more powerful than you.
Akine-Anɛnpropa man's name meaning "who do we reject?"Akine-Anɛ gi selɛ kpe Nkaran ta mɔ-ka yɛgɛ sa mɔ-ka mɔ-subuana.Akine-Anɛ escaped to Accra and left his wife at the mercy of her parents.
akoadjsomeAsa ako mɛ ba aye asɛ.Some people came to us.
Ako-Lɛɛdɛnpropa man's nameAko-Lɛɛdɛ gi tɔrɔ gooli.Ako-Lɛɛdɛ fell and hurt himself.
akonnhungerAkon a da me.I am hungry.Akon aŋ bo gitɔgɛ wɔra.Hunger is not to be persuaded.
akoonparrotFo nyɛ akoo ndɛ gɛkɛ gɛdɛ mɔ, fo laa tansi nyɛ aterenbi.If you happen to get a parrot today, you will certainly get enough money.Akoo-ana mɛŋ bo de aye-gɛrɛ so.Parrots are not here in our area.
Akoolanpropa person's name meaning "Let's unite"Akoola gyɛ ɔlonbiibo.Akoola is a singer.
Akoola-Ayenpropa person's nameFɛ' koola aye Akoola-Aye gɛwi ɔkɛ nyɛnnyɛngɛ fu-u.You should assemble us at Akoola-Aye's house early tomorrow morning.
akoronwild bush animalAkoro gyɛ ifɛ dɔ gɛbuɛ-bibiri gɛko.a certain bush black animalAbelɛnsɛ yɛɛ, foŋ bo nyoro mɔ foŋ kya too akoro otu.The elders said, if you don’t have time for yourself, you don't shoot at akoro.
akotiyana type of poisonous snakeGibɔrɔ-giwɔɔ gi bono giŋ bo gisoro mɔ ginyen ne n gyɛ akotiya.The name of a short poisonous snake is akotiya.
akɔBaseFormgikɔ
Akɔ-Lɛɛnpropa man's nameAkɔ-lɛɛ kya bela ikyaasɛ.Akɔ-lɛɛ is a poultry farmer.
Akɔ-lɛɛbonpropname of a group??Akɔ-lɛɛbo mɔ mɛ kya gyi gɛkɛ belɛ.Akɔ-lɛɛbo are celebrating.
Akɔ-Liinpropa man's name meaning "victorious"Akɔ-Lii gi dena sinde.Akɔ-Lii wedded last year.
akɔbonthose who share out drinksAkɔbo kya kpɛɛ nbɛ.Those sharing out the drink have finished the task.Kpe ikɔ-akɔbo mɔ asɛ de fo' ba.Go to the warring factions and come.
akɔnBaseFormgikɔn