Gikyode


a
b
d
ɛ
f
g
h
i
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
s
t
w
y

f


fa-aadvfreelyFɛ' yɛgɛ de a' ba Wurubuaarɛ asɛ fa-a.Let's come freely, confidently to God.
faa1vshoutAfungbalan gi faa mɔ-ka so.Afungbalan shouted at his wife.
faa2adv1thereKpe faa kpa nyɔɔ ɔgya bara me.Go there and get me some fire.2[emphatic]Fo kya wɔra gɛnen faa kerɛ dɔɔdan.Be careful as you do this thing.
faalavgreetFo' faala mɔ sa me.You should greet him for me. ; Good-bye.
fadavspread to dryN kya fada ɔsen.I am drying pepper.
fada-fadaadjsoft; thickKondɛ-asɔ a bo fada-fada.The elephant's ears are soft and thick.
fada'-fada'adjsoft; thinLɔngɔ-asɔ a bo fada-fada.The ears of the rabbit are soft and thin.
faragyaanjaundiceKpadiwura kya lɔ faragyaa.Kpadiwura is suffering from jaundice.
fatelanlightYii fatela sa me.Light the lamp for me.
fengevshowɔdoo-gɛtasabii mɔ ne n lii fenge mɔ.ɔ fenge mɔ-abaabi
fewuadja chunk of somethingƆ kpɛɛ bodobodo mɔ faa fewu kyu kyon.He/she cut a chunk of the bread and took it away.
1vsellƆ kya fɛ igyo.She is selling yams.
2proyou pluralFɛ kya laarɛ iko?Do you want some?
fɛdɛɛvboilN kya fɛdɛɛ me-ipɔ.I am boiling my soup.fo fɛdɛɛ gifɛdɛɛ gikyɔ mɔ, fo laa lii fo-naanaana-awuye so
fɛdɔgyonwild yamYesu ne n gyɛ fɛdɔgyo.Jesus is the wild yam.
fɛɛpreplike; similarɔ dɛ fɛɛ meHe is like me.I lii fɛɛ,.It shows that.
Fɛɛlanpropa place in AkyodeƆ kpe ɔfonten Fɛɛla dɔ.He went hunting at Fɛɛla.
fɛfaananadvlike thatFɛfaanan ne i kaaborɛ fo' wɔra imɔ ne.This is how you should do it.
fɛnyennkind of grassAkalanbuɛ mɛ kya laarɛ fɛnyen dɔ gidɛ.Grasscutters like sleeping in fɛnyen.
fɛŋproyou pl. notFɛŋ boran.You are not good.
Fɛwumede-Anɛnpropa man's nameFɛwumede-Anɛ gbaa-gbaa ne n yelɛa mɔ-nyoro ginyen.Fɛwumede-Adɛ named himself.
fɛwuranjuju manNsana gye fɛwura.Nsana is a jujuman.
fɛyaaadjhealthyƆ wɔra nyɛmesɛ fɛyaa.He is a healthy person.
fɛyeproyou allFɛye pɛwu fɛ' ba gɛrɛ.Come here, all of you.
fɛye-proyour-PLFɛye-naana ne n gyɛ Abiraham.Your grandfather is Abraham.

  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >