Gikyode


a
b
d
ɛ
f
g
h
i
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
s
t
w
y

k


kpɛ-ɛadvthrough thick and thinMe-rɛ fo ne, kpɛ-ɛ.
kpɛdɛɛvconfuse / dirtyFo kya kpɛdɛɛ aye-gɛten.You are making our house dirty.
kpɛdɛkpɛdɛadjdelaying tactics
kpɛɛvpull off a piece/break/processing palm wineƆ kya kpɛɛ nbɛ.He is tapping palm trees.
kpɛɛdɛvharmNɛ kpɛɛdɛ fo pɛ, gɛluu gɛ laa ba.The moment I harm you, there will be a fight.Ɔkɛ i gyɛ me-ngbini-gɛkɛ, nan naa kpaa kpɛɛdɛ nmɔ de n' ba.Tomorrow is the day for my okra, I will go and pick them and come.
kpɛɛdɛkpɛɛdɛna kind of agusi/ a type of seedAsaso mɔ-ka bo kpɛɛdɛkpɛɛdɛ.Asaso's wife has some agusi (with some yellow covers).
kpɛɛlɛvturn/shiftƆ kpɛɛlɛ mɔ-gibɔ.He turned his neck.
kpɛindifferentAye-lɛɛ kpɛi.We are different.
kpɛi-kpɛiadjdifferentƆlaawusɛ kpɛi-kpɛi laa tu fɛye.Different kinds of suffering will meet you.
kpɛkpɛrɛkpɛadvtough; hard
kpɛkyɛncutlassKpɛkyɛ mɔ bo yɛ.The cutlass is sharp.
kpɛlɛgɛvcome.down/descendKpɛlɛgɛ lii oyii mɔ so.Come down from the tree.
kpɛrɛvdeleafKpɛrɛ gɛyaabii sa me.Pluck the leaves from a stick for me.
kpɛrɛsɛvtry to conquer and fail/attempt
kpiivdragNɛ kpii me-ka sinde.I married my wife last year.
kpii-kpiivdrag
kpiidevscrub/brushMɔ-ka kya kpiide mɔ-gɛmara.His-wife is scrubbing his back.
kpiisivshake offƆ kya kpiisi mɔ-gɛgbɛ.He is shaking out his shirt.
kpilisevbe leaningKpilise de n' kerɛ.Tilt it and let me see.
kpiniadjsame/exactly/all/alsoƆlawusɛ ɔbono n kya wu mɔ faa, fɛye kpini ne n wɔra imɔ.The suffering that I am undergoing you (are also) all are the cause.
kpinkpinadjenclose/tight
kpirivgrate/shredAnɛbita kya kpiri gari.Anebita is grating some cassava.
kpirikpiriadja type of herb/very black/
kpokpogolooadjhugeGɛnɔ kpokpogolo fɛɛ, ɔdanbo-giwuye.Your mouth is big/huge as somebody who likes eating meat.
kpokporokpoadjhuge/big