Gikyode


a
b
d
ɛ
f
g
h
i
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
s
t
w
y

k


ka1vpayƆ ka gikɔ mɔ.He paid the debt.
ka2vadviseKpaa ka fo-bi mɔ dɔɔdan.Go and advise your child properly.
ka-kana long timeNɛ gyo fo ka-ka kpon.I waited so long in vain for you.
kaa-kaanalso notSige Yaw mɛŋ dɔ ndɔɔ kaa-kaa ɔ kya ŋmaalɛ.This year Yaw did not make a new farm. He is also not weeding.
kaabovbe enoughI kaabo gɛnen.That's enough.
kaaborɛ1prepuntilNɛ kyena kaaborɛ ɔ ba.I wait until he comes.
kaaborɛ21vfitMe-gɛgbɛ gɛ kaaborɛ me.My shirt fits me.2be fitting; should
kaafaranperson who doesn't like to workƆ gyɛ daa kaafara.He is a lazy person.
kaakaaadjlet alone
kaalav1to determine the cause of a deathMɛ kya kaala obuni mɔ.They are judging the death.2to measure
kaaladɛnall night long; until day breakƆ saawo kaaladɛ.He cried until day break.
kaalasɛmeasure
kaasaaunknownexclamation expressing disgustKaasa, fo maŋ baa nyɛ gyi de me.Yuck, you will not eat with me again.
kaasɛnfellowKaasɛ ɔko kya ba.A certain fellow is coming.
kadagbɛɛadjbig and shapelessKerɛ mɔ-gɛnɔ kadagbɛɛ mɔ.Your mouth is big and shapeless.
kafancorn porridgeFɛ' sa aye kafa.Give us some corn porridge.
kafaranexcuse meKafara, ɔnyen.Excuse me, man.
kakadurongingerFo kya lɔ; ɔkɛ mɛ laa wɔra fo kakaduro.You are sick. Tomorrow they will give you a ginger enema.
kalaadɛadjtill day breakmɔ de Gyeekɔpo mɛ sin kalaadɛ
kalanbuɛngrasscutterKalanbuɛ yɛɛ, adaagyii ne n gyɛ oyii-giwɛ.The grasscutter says, the availability of time makes one to chew/brush his teeth.
kalapuntunnkapokAfuu a kya buru kalapuntun mɔ.The wind/air is carrying the kapok.
kalɛv1countNdɛme-Lɛɛ kya kalɛ mɔ-aterenbi.He is counting his money.2readƆ laa kalɛ ɔwolɛ.He will read.3say good-byeƆ kalɛ me deeri.He said good-bye to me yesterday.
kalɛsɛadjfewI san me nkɛ kalɛsɛ de n' kpe gɛwi.I am left with few days to go home.
kamaasɛadjeach; everyIsa kamaasɛ bo gɛnɔ.Every human being has a mouth.
kampɛadjpretty; niceƆ bo kampɛ pa-a.She is really pretty.