daarɛwanhookIfɛ dɔ inun i fii me, imɔso ɔkɛ berɛ Wurubuaarɛ gi kyingi me de alanfiya mɔ, nan kpe daarɛwa.I am fed up with bush meat, and so, if God wakes me healthy tomorrow, I will go fishing with a hook.Ɔ kpaa too daarɛwa.He went fishing using a hook.