sɔrɔkɔnporcupineSɔrɔkɔ bo iwɛ. Ɔ sɔɔ ginyadon mɔ ɔ kya too imɔ.The porcupine has quills (lit: thorns). It throws them when it is angry.