ɔbon-gɛmunspring of a river/head of somethingGidiyɔn mɔ-ra mɔ-ikɔ akɔbo mɔ mɔ, mɛ kpaa bun sindi Harɔdɛ-ɔbon mɔ gɛmu.Gideon and his men camped beside the Spring of Harod.