Gonja – English


a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
n
ŋ
p
r
s
t
w
y

j


jɔŋvto sit, to perch, to squat
jɔŋ sovto sit on
jɔŋɛv1to sit, to perch, to squat, to bend down, to crouch, to stoop2begin
jɔrtɔtovto line up, to pile up
jɔta /njɔtangourd (plant), cup
jɔtovto walk quickly, hurriedly, to trot, to gallop
jebilbi /ajebilbinsweet potato
jebote /ajebotenelephant
jebote be keta /?n tree, (small slender)
jebotekpampo /-ananelephant hunter
jebotekpampoananelephant hunters
jebu /ajebunfish (kind?)
jebune /ajebunenritual bath
jekeri /ajekerinhyena
jelɔlɔadvsticky (elasticity)
jemanɛntime, period
jemanɛ nanat that time;
jemanɛ nɛunknownwhen, at the time that
jembelo /?nadulterer
jembono /ajembononcrocodile
jemenantime, then
jenjembi /ajenjembintrouser (Moslim)
jenyi /ajenyincat
jeŋgreŋadjhigh , tall
jese /ajesenthread