Gonja – English


a
b
c
d
e
f
g
h
j
k
l
m
n
ŋ
p
r
s
t
w
y

k


kaboe /mngoat
kabol /m-nkind of fish
kabontokurebi /m-ntalking drum (small)
kaboŋ /m-nplace, space
kaboŋ /m-nAshanti person
kaborbi /a-ntrack of animals or vehicle
kabore /m-nridge
kaborɛni /m-nwhite person
kaborɛniche /m-nwhite woman
kaborɛninyɛn /m-nwhite man
kaborobi /m-ntwin
kabrantiɛ /m-nyoung boy (puberty age)
kabrantiɛbi /m-nyoung boy (of puberty age)
kabre /m1ntoday
kabre /m2narm
kabrepoli /mnupperarm
kabuibi /m-nbird
kabul /m-n1tail (hairy)2jaundice, yellow fever
kabuna /?ndoorway
kabutinimprisonment
kabutikenipo /?nprison-guard
kabutikpa /?nprison, prisonyard
kacha /n-ndance, dancing
kachaŋ /?ndrawing (a picture or line)
kachɔnbi /a-ndawadawaseed