ifè – français


a
b
ɖ
dz
e
ɛ
f
g
gb
h
i
k
kp
l
m
n
ny
ŋ
o
ɔ
p
r
s
t
ts
w
y

m


múgírívse débrouillerVoirara1ɖìgíríɖìgíríɖìgírígbà1kɛ́módzúmɔ́wɔ́2múranyàtse2
múgbevcrier, s'ecrier
mùnùnmuet(te)
múravse débrouiller, prendre courageVoirɖìgírímúgírí
mùrã̀v1être mûr, avoir de la maturité2être malin, astucieux, habile, débrouillardVoiramùrã̀
mùtsúmùtsúnespèce d'herbe f