gìɖìadvmêmeBí owó gìɖì wà fɛ́ɛ, ò kàkó rí iŋɛ́-kã̀ ràMême si tu avais de l'argent, tu ne verrais rien à achetergìɖì dzàdzàder.même pas du toutMáa dzɛ́ fú Ètsù gìɖì dzàdzàNe donne pas du tout la place à Satangìɖì gìɖìder.véritable