náàrìmáalocsansÓ kɛ́ iré ti ńǹlú ɛ́ wáa lɔ ńlé-ɛ̀ náàrìmáa míIl a couru de la ville à sa maison sans se reposerirreg. infl.náàrìVoiràrìmáa