Browse Swahili / Ikizu-Sizaki*embambakeregeso
*kongwe; *kuukuu*-kungu 2
*kubwa*-kʉrʉ
*zima*hʉruder. of*-hora
-a zamani*-ikungu
-a (k.m., wa, cha, n.k.)*-a (k.m., bha, cha, n.k.)
-a kwanza*-songore
-a kwanza (k.m., wa kwanza, ya kwanza, n.k.)*-ʉ ʉbhʉtangɨ (k.m., bhʉ ʉbhʉtangɨ, yʉ ʉbhʉtangɨ, n.k.)unspec. comp. form of*ʉbhʉtangɨ
-a mviringo (k.m., la mviringo, cha mviringo, n.k.)*-mugumugu
-a pekee binafsi (sis., mimi mwenyewe)*inyimwene
-a zamani*ikikungu
abebaye mizigo mgongoniumwaanzi
abunuwasi*ɨkɨpʉnda
-achama*-asama
-achana undugu (sis., -katana kamba)-tɨnana orokobha
-achanisha*-gabhʉrɨra 1comp. of*-gabhʉra
-achanisha (k.m., miche)*-taan'ya1
-achanisha (k.m., ugomvi)*-rɨcha 2*-taan'ya2 1
-achiana nafasi-iteera ribhaga
-achilia*-tigʉrʉkaunspec. comp. form of*-haatɨra
-achilia kitu*-isukɨrabhu
-achisha (mtoto au mnyama) kunyonya*-tuusha
adhuhuri*umwisɨ 1
-aga*-raga
Agosti*Nyaasahi
-aguliwa*-ragurwa
-ahirisha*-sinya
-aibisha*-suucha
aina ya ngomaʉrʉkanʉ