Browse Ikizu-Sizaki / Swahili / English


a
b
c
d
e
g
h
i
ɨ
j
k
m
n
o
p
r
s
t
u
ʉ
w
y
z

i


*-ibhakt-ibasteal*-iyibhɨra*umwibhi1
ibhaga imwɨmwɨkemuda uleuleat the same time
ibhaga ryʉsikewakati woteall the time
*-ibhagɨrakt-jiteteadefend oneself
*-ibhagɨrɨrakt-teteadefend, support
*-ibhambakt-fanya jambo usiloliwezado something impossible
*-ibhandakt-banasqueeze, fit tight
*-ibhandiriryakt-bananabe squeezed together
*-ibhangakt1-shika nafasibe placed (eg in a competition)2-chukua tahadharitake care
*-ibharɨɨrakt-pokezanaalternate, give and receive, take turns
*-ibheeryakt-lalamikacomplain*-ing'eheerya
*ibhendoamabhendonmupenupenthouse
*ibhereeraamabhereeranmpande la ukunipiece of firewood
*-ibhererakt1-jiepushareject, avoid self2-epukaavoid, escape*-ibherereka1
*-ibherereka1kt-hadharievade*-ibherera
*-ibherereka2kt-jipindacurl
*-ibheryakt-toridhikabe discontented
*-ibhezakt1-pishaallow to pass by2-epukaavoid
*ibhibhuriazibhibhurianmbibliabible
*-ibhiringakt-kutana, -kusanyika, -onanaassemble, meet together
*-ibhisakt-jifichahide
*-ibhishakt1-jifunikacover oneself2-funikacover
*ibhisibhisizibhisibhisinmbisibisiscrewdriver
*-ibhisiryakt1-ongeaconverse, talk2-fanya maongezimake conversation
*-ibhɨndɨkakt1-jizindikabe made firm2-pumbazadelude someone