Browse Ikizu-Sizaki / Swahili / English


a
b
c
d
e
g
h
i
ɨ
j
k
m
n
o
p
r
s
t
u
ʉ
w
y
z

z


*-zakt1-gonga2piga konzi
*-zaabha1kt-tegaset a trap, entrap
*-zaabha2ktarrange; put in order
*zaabhuryaktkuchapa, kuteguahit, strike
*-zaabhʉrakt-nasuaremove from a trap, unhook
*-zaagararaktkaa ovyo; jiachia
*-zaamakt1-nenepabecome fat (person)2-nona (mnyama)become fat (person)
zaamwɨke1sasanow2ndipo
*zaazibhazaazi1nmbabugrandfather2babu (kuitwa na mwanamke)grandfather (as called by a woman)
*-zabhɨrakt-lundika
*-zabhʉkakt-luka
*-zaganakt1-furahia2-furahi sanarejoice3-furahi
zagazukvmajimaji
*-zambʉra1kt-toa kwa haraka
*-zambʉra2kt-rusha (maji)splash
*zanakekema/kukema
*-zandʉkakt1kurukaruka kwa mara moja na kutulia kabla kuruka tena2-ruka kwa vituo
*-zandʉʉkaktjump
zangajasikʉkehatimaye, mwishowefinally, eventually
*-zanʉkanmjamii ya kuruka kwa vituo
*zanzagana1kejiachie2kuwa ovyo
*-zanzaryakt-sambazaspread
*-zazaktlowabe soaked, get wet
*-zazaabhan'yaktfanya kwa haraka haraka
*-zeegazeegakt-legealegeabe shaky, be loose