Angalia Kiikizu-Kisizaki / Kiswahili / Kiingereza


a
b
c
d
e
g
h
i
ɨ
j
k
m
n
o
p
r
s
t
u
ʉ
w
y
z

��


Hakuna kidahizo chochote kinachoanza na herufi hiyo.