Browse Ikizu-Sizaki / Swahili / English


a
b
c
d
e
g
h
i
ɨ
j
k
m
n
o
p
r
s
t
u
ʉ
w
y
z

h


ha1huspaof-a
-haabhwatnz-pewabe given
haahɨele1karibunear2mbali far
haakutnz1naombaI beg2nipegive me
-haanatnz1-gawashare, divide2-pa, -toagiveʉbhʉhaaniʉmʉhaani
haang'uonyhivyothose, thus, in that wayhang'ʉ
-haaratnzkuwa mkali, -onesha hali ya ukalibe fierce, look fierce-haari-haarera1urukuhaarʉʉbhʉhaaraʉbhʉhaariʉmʉhaara
-haarera1-harɨratnz1-karipiascold, rebuke2-chokozaannoy, provoke-haara-haari
-haarera2tnz-chemka kwa chungu au sufuria boil in a pot or pan
-haarivum-kalisharp, fierce-haara
haasɨelechinidown, bottom, deepiyaasɨ 1igʉrʉ 2
-haatibhwatnz-naswabe caught, be trapped-haatya
-haatɨratnz-achiabequeath, give to, let go, leave at or to
-haatyatnz1-nasatrap (animal), snare2-shikahold-haatibhwa
-habhatnz-potea (njia)lose one’s way-habhɨɨraʉbhʉhabhɨʉhabhireʉmʉhabhɨ
-habhɨɨratnz-filisikabe bankrupt-habha
-habhwɨrʉ1tnz-weka mambo wazimake things clear
-habhwɨrʉ2elesehemu iliyowaziempty space
hagarɨeletofautidifferently
-hagatatnz-pakatahold on the lap, embrace, hug
hagiirɨvumchini sana, kina kirefudeep
haguhɨelekaribunearhaguhɨbhu
haguhɨbhuelekaribu zaidicloserhaguhɨ
-hagʉratnz-pogoacut off, lop, prune branches-bhunirya1-ngora-tabhʉra
hagwazinmshemeji (kiume)brother-in-law