Browse Ikizu-Sizaki / Swahili / English


a
b
c
d
e
g
h
i
ɨ
j
k
m
n
o
p
r
s
t
u
ʉ
w
y
z

i


-ikaranatnz-kaa pamojastay together, live together-ikara
-ikaribhwatnz-kalishwaseated-ikara
-ikarɨratnz-kaliasit for, sit on-ikara
-ikarɨran'yatnz1-panga kitu juu ya kitu kinginearrange something on something else2-bebanishacarry together-ikara
-ikarɨranatnz-bebana, -kaa pamojasit together-ikara
-ikarya1tnz1-kalisha (chini au sehemu fulani)sit someone down somewhere, seat someone2-kalisha (kwa kushauri)seat someone to advise3-bandika (k.m., sufuria katika mafiga)put on (e.g., pan on stove)-kara2
-ikarya2tnz-loweka pombe kwa hatua ya awali-soak alcohol for the initial stage/step
-ikaryakutnz-injika (sis., wekapo)put on the stove (lit., put onto)-kara1
-ikeeryatnz-salimianagreet each other-keerya
-ikekeezatnz1kuwa makinibe careful2-epukaescape
ikibhiirwaibhibhiirwanmkifaa kidogo kinachotumika kung'olea kopesmall device used to remove eyelashesrikumbandizʉ
ikibhiritiibhibhiritinmkiberitimatch
ikibhiyʉngʉibhibhiyʉngʉnm1kilindi cha dimbwithe depth of a puddle2kina kirefudepth
ikibhuguuruibhibhuguurunmmahala pa kumwaga takataka (jalala)place for garbage; rubbish pile; dump
ikibhumaritareibhibhumaritarenmkirukanjia (aina ya ndege)nightjar (type of bird)
ikibhumbekoibhibhumbekonmakiba (k.m., ya mboga)something stored in reserve (eg, vegetables), savings
ikibhunabhunaibhibhunabhunanmkivunjavunja (mdudu namna ya panzi)mantis (type of insect similar to a grasshopper)-bhuna
ikibhusha bhʉsʉnguibhibhusha bhʉsʉngʉnmmti pori wenye miiba mikaliwild tree with sharp thorns
ikibhusɨibhibhusɨnmtumbilimonkey
ikibhuusɨibhibhuusɨnmardhi tifutifu, udongo tifutifusandy ground, sandy soil
ikibhuuzʉibhibhuuzʉnmaina ya kibuyu kidogo (chenye tundu katikati)type of small gourd (with a hole in the middle), used to fetch wateramabhuuza
ikichanʉrʉibhichanʉrʉnmchanuocomb-chanʉra
ikidudiryʉibhidudiryʉnmchombo cha uzi kinachobeba uzispool for holding thread-duudya1
ikigingaibhiginganm1kisiwa kidogosmall island2eneo dogo (la shamba lililoachwa wazi bila kulimwa)small area of a ​​field left uncultivatedriginga1
ikiguguniibhiguguninmmgugunajirodent-gʉgʉna