Browse Ikizu-Sizaki / Swahili / English


a
b
c
d
e
g
h
i
ɨ
j
k
m
n
o
p
r
s
t
u
ʉ
w
y
z

u


ubhwʉʉkɨnmasalihoney
ubhwʉyʉnmmaombolezomourningubhwoyo-oya
ukujainf. var.-gɨɨratnz1kwendato go2-jongeato approach, to come near-ja
ukurwatnz1-vujabe leaky; leak2-toa usahadischarge (from a wound)3-tokaissue from-rweho-kurwa umururu
-ukuryatnz-laeatichakuryaukurya ɨsereko-igara kurya-ukurya ɨnzʉkɨukurya ɨserekoukurya kabhukabhuukurya ʉmʉʉnyʉbhirya nyama-rya imuumaukurya ng'anyang'anya
-ukurya ɨnzʉkɨtnz-la asali toka mzinganieat honey from the hive-ukuryaɨnzʉki
ukurya ɨserekotnz-panga njamaplan a conspiracy-ukuryaesereko
ukurya kabhukabhutnz-la harakaharakaeat quickly-ukurya
ukurya ng'anyang'anyatnz-la bila utaratibueat carelessly-ukurya
ukurya ʉmʉʉnyʉtnz-ishi miaka mingilive a long life-ukuryaʉmʉʉnyʉ
ukuryʉnmkuliaright (direction); right (side); right (hand)ubhuryʉ
umubhiniabhabhininmmchezajitraditional dancer-bhina
umubhiringiabhabhiringinmmkusanyajicollector-bhiringa
umubhisaabhabhisanmaduienemynyabhosoko-bhisa
umubhumbiabhabhumbinm1muumbajicreator2mfinyanzipotter-bhʉmba1ubhubhumbi
umubhungeabhabhungenmmbungemember of parliament
umubhurinyiabhabhurinyinm1kijana mpevuyoung adult2mtu mzimaadult3kijana barubaruyoung man
umubhuruuruamabhuruurunmmchafudirty person
umubhusiabhabhusinmmvurugajitrouble-maker-bhusa
umubhuuririryaabhabhuuririryanm1mpelelezispykachɨrʉumwigwi2mchunguzi, mdadisiresearcher-bhuuririrya
umubhuuroimibhuuronmmnofuflesh
umubhyimiabhabhyiminmmwindajihunter-bhyɨma
umubhyɨimibhyɨnmmshalearrowesegenkeɨngasamʉ-kama imibhyɨ
umuchanm1niaintention2bidii, juhudieffort, exertionkʉbha nu mucha
umucherenm1mchelerice (husked)2walirice (cooked)