Malay - Iranun


a
b
c
d
e
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
y

i


ikanseda'1nikan1.6.1.5Fish
ikan bawalgapas-gapasnikan bawal
ikan bilisbilisnikan bilis1.6.1.5Fish
ikan buntalbutitinikan buntal1.6.1.5Fish
ikan cerminbandungnikan cerminIn some places A. ciliaris is called bandung a babai and A. indicus is called 'badung a mama'. When this fish is small it is called 'rambaian' because of its long fins. The head of this fish is commonly used to make fish head curry because it is so large. Also Pagalungan is name of a character in some of the Iranun iringa, or traditional stories.Alectis ciliaris; Alectis indicus; Carangoides armatusam.
ikan duriundutnikan duria catfish with three spines and a body bigger than smaller catfish like (utik)Osteogeneiosus millitaris1.6.1.5Fish
ikan jaketpapakanncencaru ; ikan jaketMegalaspis cordyla1.6.1.5Fish
ikan Jepunambung-ambungnikan Jepunambung-ambung at PP, RU ; malabua' at TAriomma indicum
ikan kekekkikiknikan kekekSecutor ruconius1.6.1.5Fish
ikan kelibaliknikan keliClarias batrachus1.6.1.5Fish
ikan keratangkatengnikan keratangEpinephelus lanceolatus
ikan keringseda' a ganguadjikan kering ; satu cara mengeringkan ikan bagi masyarakat Iranun, ada waktunya menggunakan garam. ikan kering yang paling popular dalam masyarakat ini ialah liking dan tiampik.
ikan layarkandalayangnikan layarseda' a bpakala' aden utu lebi 50kg kapened yan agu lebi 3m kalenduIstiophorus orientalis1.6.1.5Fish
ikan lidahpalad-paladnikan lidahsebahagian orang menamakannya sebagai 'lamba' a nabi'Paraplagusia bilineata1.6.1.5Fish
ikan mata besarambulungnikan mata besarBidtuan sa uji rasid ka mala' i mata. Si Uji Rashid palalagu magawa' ku tahun 70-an taman imantu. Priacanthidae1.6.1.5Fish1.6.6Animal group1.4Living things
ikan merahmangagatnikan merahseda' a mapia a gkakua' sa aig a timus agu' sa lasaig, mapia i ta'am dapai manaya i gkidia' runLutjanus argentimaculatusseda' a mariga'nikan merah1.6.1.5Fish
ikan paranglamadangnikan parangCoryphaena hippurus1.6.1.5Fish
ikan pauskaumbunikan paus
ikan putihpagalungannikan putih seda' a puti'nikan putih1.6.1.5Fish
ikan sebelahkalutipainikan sebelahPsettodes erumei kapalad-paladnikan sebelahkapalalad-palad atawa palad-palad saya gkakua' sa kaludan, pun maitu' saya madakel sa dedsa'an, saya sa bulan anam kira-kira gkeleng sa bpangimbarat. bpagunut sa bagel a ndedsa'. tugu mangalukus, seda' aya ambu' imbedtu run lamba' a nabi. tudtul iran paganai, si Nabi Musa piakangguru a Walatala sa sakatau a nabi. minidsa' su nabi sa Walatala: anda' ian idtuna' a tau utu? miakagirau su Walatala, sangur ka sa kaludan a dua i warna, mbalutu' ka sa seda' a inupak. pun ka dumegka', na samunu-munu mauyag a seda' a gangu anan, du den su guruka. madiadi, lumialakau su nabi sumangur sa lusud utu. miakauma du, dumigka' sikayan. inibetad ian su balutu' ian, kagia pen ilai'en ian, da' den a seda' utu.Paraplagusia bilineata1.6.1.5Fish
ikan segarata' 1nikan segar1.6.1.5Fish
ikan yubagisan1nikan yu1.6.1.6Shark, ray
ikatbaludvikat; Jika ke laut untuk menangkap ikan, pakcik berpesan, "ikatlah pemberat itu sebaik mungkin dengan tali yang tahan, supaya tidak dihanyutkan arus."pun kumalud, sana i bapa' raken, "baludangka bpia-pia a paribatu anan a tali a mabiger, ayau mapukas igkidia' a reges."jika ke laut untuk menangkap ikan, pakcik berpesan, "ikatlah pemberat itu sebaik mungkin dengan tali yang tahan, supaya tidak dihanyutkan arus."7.5.4Tieiketvikat
insangasangninsang1.6.2.3Parts of a fish