baternRhynchophorus ferrugineusIraibpagumpan sa dialak, balikEngthe sago grub worm ; the larvae of the Asian palm weevil that is use for bait to catch snakehead fish, cat fishMalulat sagu yang didapati daripada batng-batang palma yang telah reput dan baik untuk dijadikan umpan bagi menangkap haruan dan keli