beregadjIraaden a pira ginis a bereg- bereg sa kaludan (pun pedtunda' atawa munut sa kapal saig), bereg sa kapuru'an (pun bpagunut sa kerita' sumangur sa mawatan), bereg (gkabereg ka miaginem sa ba'ar atawa su minuman a pakabereg) agu' bereg (sa ginis a panyakit)Engdizzy ; feeling drunkMalterdapat beberapa jenis mabuk- mabuk laut (semasa menangkap ikan atau menaiki kapal), mabuk darat (semasa menaiki kenderaan dalam jarak jauh), mabuk (kerana minum minuman keras) dan mabuk pening (kerana penyakit)