manumbuknIstiompax indikaIralawas yan masabal, sapu' yan maputi' a malu' mariga'-riga', mapia i ta'am udi' kandalayang, mabager a tantu pun miangai sa bingitEngThe marlin. It is bigger and tastier than sailfish, its flesh is pinkish, extremely strong when get hookedMalmersuji hitam ; ikan layarsagit a antangan a kandalayang ban payang yan di' matas, pun makala' kapened yan 75kg