mengkignIrasaginis a nipai sa aig, ban ka bu' di' paka masa'ala. lalayun dtibpu' sa dalem a kalut, ka su kalut nggigirebEnga kind of water snakeMalular air