arabvEngto gulp; snap. a larger fish swallows a smaller fish in one bite MaltelanInarab a bagisan su wata' a tangkulala' a misasagker sa rantau i Agkur.