Jumjum - English


aa


aak/-kkänmilkakkä
aakiaakv.trchange
aallä-nä/-dïnchinjiik aalläaaldï
aariaar1v.trburn2v.inbe burned
aaṭṭä-ñä/-cäŋgänchicken, henaaṭṭä ṭuuleäṭäŋgä
aaṭṭä ṭuuleaaṭṭächicken, henṭuul 1daughternchick, young chickenäṭäŋgä ṭulgen
aawu-u/-nincataawu ṭuuleaawni
aawu ṭuuleaawucatṭuul 1daughternkitten, young cataawni ṭulgen
aayi ?aayv.trcross, traverse