Jumjum - English


ää


ääcinäcv.trbring, take, fetch
ääjgon-gon/-gïnpotterääjgï
ääl/-gäntrack, footprintäälgä
ääm/-gänthighämgä
äämmäamieatneatinggin äämkääämkä
ääŋ/-kkäntime, occuranceääŋkalaŋcertain dayääŋkä
ääŋkalaŋääŋtime, occuranceyaŋkalaŋ 1certain one (introduces a noun for first time)nïïnnädayindef1certain day, one day (introduces noun for first time)2another thing , other thing (shows noun is different than beforenïïnkä yakkalaŋ
äätinäätv.ingo, come