Jumjum - English


m


maañ-n/-kkän1firemaañ büm2gunmäckä
maañ bümmaañ 1firebümsound of gunfirengunmäckä büm
maawimaawv.trlook for
maccuŋ/-nintree typemaccuŋŋi
makapl. ofmanaanyone
mal/-kkäncalf (of leg)malkä
mali ?malv.trtry
manaindefanyone, person (shows a general noun)maka
maŋi ?maŋv.trleave, go away from
marey-ey/-äŋgänmother-in-law, father-in-lawmäräŋgä
määk/-kkänbeer, alcoholmäkkä
määt/-gänbrothermädgä
määṭämäärv.in(heart) beats
mädimätv.trdrink
mäkkalaŋpl. ofmäŋkalaŋcertain person, another personmenyaŋkalaŋ 1
män baanmenpersonbaan 1village, townnperson of villagemä bänkä
män bownumenpersonbownuwhitenwhite manmä bowku
män jaanmenpersonjaantreentraditional healermä jengä
män poñmenpersonpoñtradition, customnpriestmä poñku
män WatkeymenpersonWatkeytown namenJumjum personmä Watkey
mänbaanmenpersonbaan 1village, townnhuman beingmäbaan
mäŋkalaŋmenpersonyaŋkalaŋ 1certain one (introduces a noun for first time)indef1certain person, someone, anyone (introduces sg noun for first time)2another person (shows a sg noun is different than before)mäkkalaŋ
meeŋka/-ninspidermeeŋkani
meeṭon-con/-cäŋgänbridge of nosemeeṭäŋgä
mekenpl. ofmenenanother