Search results for "ɖa"

† aɖalɛ flex.irr. de aɖala

† Aɖamɛɛ kpɛndɩɣ nʋmʋʋ, aakpɛndɩɣ kpou. (prov ɛɖanɛ)Les célibataires peuvent avoir la même chambre, mais pas la même bourse.

† awaɖa flex.irr. de awata

† canɖaʋ tiɣ tiɣ (expr.id.de canɖaʋ)en longue file indienne.

† ɖa-caa (expr.id.de ɖa-)notre père

† ɖa-maɣmaɣ₁ (expr.id.de ɖa-)nous-mêmes pron. pers. plur. syn: ɖa-tɩ.

† ɖaa ɖaa labʋ₁ (id de ɖaa ɖaa)faire nonchalamment un travail Canzɩ ɖɔŋ ɖaa ɖaa. Le caméléon va lentement.

† ɖaahuwa ɖaahusi [ɖaahuwá, ɖaahúsi] n.kA, sI chapeau, n.m. flex.irr. de ceekaɣ

† ɖaaʋ -naa [ɖáaʋ́, -náa] n.E, pA personne de même âge flex.irr. de ɖaɣʋ

† ɖaɣ syn: ɖɔndʋ. flex.irr. de ɖɩɣa

† ɖaɣlɩkɩŋ kɩmaɣzɩnʋʋ (expr.id.de ɖaɣlɩkɩŋ) éd. instrument de mesure de la longueur n.m.

† ɖaɣnʋʋ labʋ (id de ɖaɣnʋʋ)refaire v.

† ɖaɣnʋʋ pazʋʋ (id de ɖaɣnʋʋ)reprendre v.

† ɖaɣtʋ [ɖaɣ́tʋ] n.tI certaines herbes flex.irr. de ɖiɣtu

† ɖaka flex.irr. de ɖeɣa

† ɖalaa ɖɔkʋʋ (id de ɖalaa)tenir délicatement Maŋgʋ ɖalɩ tɩʋ yɔɔ ɖalaa. La mangue est suspendue à l'arbre de sorte qu'un mouvement de rien la fera tomber. Pɩɣa sɩŋɩ lɔkɔ nɔɔ yɔɔ ɖalaa. L'enfant se tient dangereusement sur la margelle du puits. ; useage fig. Tɔyɩ caɣ ɖalaa. Toï est assis sans force (il est à bout de force).

† ɖalaŋ flex.irr. de ɖɛlɛŋ

† ɖama ɖuunuu (id de ɖuunuu)1) se séparer définitivement en cas de mésentente v. 2) atteindre (en hauteur) v. ; être géant(e) Akɔɔ ɖalaa eɖuuni koliɣa. Akoo est si grand que sa tête touche le plafond.

† ɖama hɔm (id de hɔm)tirailler v. syn: naɖʋʋ 1.

† ɖama nɩnʋʋ₁ (id de ɖama)solidarité n.f. syn: ɖama sɩnʋʋ.

† ɖama puu₁ (id de ɖama)se suivre syn: ɖama wayɩ tɩŋʋʋ.