Browse Kabiye


a
b
c
d
ɖ
e
ɛ
f
g
gb
h
i
ɩ
j
k
l
m
n
ŋ
o
ɔ
p
q
r
s
t
u
ʋ
v
w
x
y
z

l


lɛɛlɛɛ akɔnta See main entry: akɔnta₁
lɔɔɖɩyɛ caɣʋ See main entry: caɣʋ
liu tɛɛ cɛbʋ See main entry: cɛbʋ
lɩm cɛbʋ See main entry: cɛbʋ
Lakɩnɩ cɛɣa lakɩnɩ walɩndɛ. See main entry: cɛɣa
limaɣ wayɩ cuyuu See main entry: cuyuu
lɩm cʋʋdʋʋ₁ See main entry: cʋʋdʋʋ
lɔɔla ɖaɣnɩyʋ See main entry: ɖaɣnɩyʋ
liidiye ɖaŋ₁ See main entry: ɖaŋ₂
loloɣa ɖiu See main entry: ɖiu
liidiye ɖɩmʋyɛ₁ See main entry: ɖɩmʋyɛ
lɔɔɖa ɖɩñɔɔzɩyɛ See main entry: ɖɩñɔɔzɩyɛ
lɩm ɖɩvalɩyɛ See main entry: ɖɩvalɩyɛ
lɩm ɖɩvalɩyɛ taa See main entry: ɖɩvalɩyɛ
liu tɛɛ nimiye ɖɩʋ₁ See main entry: ɖɩʋ
lɩm ɖɩyayɛ See main entry: ɖɩyayɛ
lɔɔɖa ɖɩzɩŋɩyɛ₁ See main entry: ɖɩzɩŋɩyɛ
lɛɛlɛɛ ɖɔm See main entry: ɖɔm₂
lambuu ɖʋʋ₁ See main entry: ɖʋʋ₂
lɩm ɖʋzʋʋ See main entry: ɖʋzʋʋ
labʋ ɛzɩ₁ See main entry: ɛzɩ
lɔɔɖɩyɛ ɛzɩyɛ See main entry: ɛzɩyɛ
lɩm taa falɩyʋ See main entry: falɩyʋ
lim taa falʋʋ See main entry: falʋʋ
lɩm falʋʋ See main entry: falʋʋ