Matokeo ya utafutaji kwa "Road"

Maoni (0)

 

*eharamaegiharamanm1alama (k.m., ya barabarani)sign (e.g., on the road)6.5.4.1Road2alama (ya cheo)badge (showing rank)4.5.6Status3maksi (k.m., kwenye mtihani)marks, grade (e.g., on a test)Onyooreri egiharama eringa kumasomo gaaho?Umepata maksi ngapi kwenye mitihani yako?What grade did you get on your tests?3.6.7Test
Maoni (0)

 

Maoni (0)

 

*eraaminmlamitar, tarmac, asphalt6.5.4.1Road
Maoni (0)

 

*ereeriegireerinmreli (barabara la gari moshi)railroad, railway6.5.4.1Road7.2.4.1.2Railroad
Maoni (0)

 

*erikarabhuhiamakarabhuinmchangarawepiece of gravel, pebble1.2.2.2Rock6.5.4.1Road
Maoni (0)

 

Maoni (0)

 

*-hitatnz1-pita, -ovatekipass by, overtake6.5.4.1Road7.2.3.5Move past, over, through2-pita (kati ya kitu au juu ya kitu)pass over, pass through (something)Ekisyeri kinu kirahitya obhurabhu bhwaheene.Dirisha hili linapitisha mwanga vizuri.This window lets light pass through well.2.3.1.6Transparent7.2.3.5Move past, over, through3-pita (kwa muda)pass (in time)8.4Time4-pita (kwa ubora)surpass8.3.7.2Better
Maoni (0)

 

*-koratnz1-fanya, -tendado3.2.3Know5Daily life6.1.2.3.2Work hard6.6.7.1Plumber3.3.1.4Intend3.3.1Decide, plan7Physical actions6.1.2Method9.1.2Do8.1.1.5Numbered group2-umba, -undamake, create9.1.2.5Make3.5.9.4Movie3.5.9.1Radio, television3-tengeneza (ili kitu kifanye kazi tena)fix6.5.4.1Road4-tengeneza (mavuno)prepare (the harvest)6.2.6Process harvest5-shurutisha, -lazimisha (mtu afanye kitu)force, compel (someone to do something)4.3.5.2Faithful6-tifua (vumbi)stir up (dust)Omuyaga gurakora oruteeri.Upepo unatifua vumbi.The wind stirs up the dust.1.1.3.1Wind
Maoni (0)

 

nyamansaananm1njia pandacrossroads6.5.4.1Road2tuta (lililoungana pamoja)junction (place where two raised beds for planting crops join together)1.3.1.3River
Maoni (0)

 

*omugegwaabhagegwanmabiriapassenger6.5.4.1Road
Maoni (0)

 

*omugendiabhagendinm1msafiritraveler7.2.4Travel2mtembeajiwalker (i.e., person who walks)6.5.4.1Road
Maoni (0)

 

*omuhandaemihandanmbarabara isiyo na lamiunpaved road6.5.4.1Road
Maoni (0)

 

*orudaaraamadaaranmdarajabridge6.5.4.1Road1.3.1.3River
Maoni (0)

 

*orugendoegingendonm1safaritrip, journey6.5.4.1Road7.2.4Travel2mwendomovement, speed7.2.2Move in a direction3umbalidistance8.2.6Distance
Maoni (0)

 

*orukondoeginkondonmnjia (maalumu ya kupitishia wanyama)path (for animals)6.5.4.1Road
Maoni (0)

 

*-roosyatnz1-tengenezamend, fix, repair4.8.4.6Repent7.9.4Repair2-karabatirenovate6.5.4.1Road3-safishaclean up4.3.6.2Tidy
Maoni (0)