Matokeo ya utafutaji kwa "Weapon, shoot"

*ekifaaruebhifaarunmkifaru (kifaa kinachotumiwa vitani)tank (military vehicle)4.8.3.7Weapon, shoot
Maoni (0)

 

Maoni (0)

 

*ekigwatoebhigwatonmsilahaweaponGwata ekigwato, ogende orwane!Shika silaha, uende upigane!Grab a weapon and go fight!4.8.2.4Defend6.6.3.1Lumbering4.8.3.7Weapon, shoot6.6.2.3Working with metal
Maoni (0)

 

*ekijeereebhijeerenmaina ya mkukitype of spear4.8.3.7Weapon, shoot
Maoni (0)

 

*ekijengereebhijengerenmchembearrowhead, spearhead4.8.3.7Weapon, shoot
Maoni (0)

 

*ekijinoebhijinonmaina ya mkukitype of spear4.8.3.7Weapon, shoot
Maoni (0)

 

*ekirwaniroebhirwanironmsilaha (ya kupigania)weapon4.8.3.7Weapon, shoot7.7.1Hit
Maoni (0)

 

Maoni (0)

 

*ekitemwaebhitemwanmkitu kinachopigwabeaten object4.8.3.7Weapon, shoot
Maoni (0)

 

Maoni (0)

 

Maoni (0)

 

*emugaegimuganmrunguclub4.8.3.7Weapon, shoot
Maoni (0)

 

*eng'embeeging'embenm1nondo ya chuma iliyonolewa upande mmoja (ikitumika kuvulia samaki)steel bar that is sharpened on one edge (used to catch fish)6.4.5.1Fish with net4.8.3.7Weapon, shoot2kisu kwa kutahiriacircumcision knife5.4.6.1Circumcision
Maoni (0)

 

*eng'imboeging'imbonmfimbostickeng'imbo ya okubhurugujafimbo ya kurushathrowing stick6.3.2Tend herds in fields4.7.7Punish4.8.3.7Weapon, shoot7.2.1.5Walk with difficulty2.5.4Disabled
Maoni (0)

 

*erimugaamamuganmrungu kubwa (kwa kuchungia)large staff (for herding)6.3.2Tend herds in fields4.8.3.7Weapon, shoot
Maoni (0)

 

Maoni (0)

 

erisabha erinajenmpanga (lenye kisogo)type of machete4.8.3.7Weapon, shoot
Maoni (0)

 

*erisakuamasakunmmtego (wa samaki unotengenezwa kwa chuma)fish trap (made of metal)4.8.3.7Weapon, shoot6.4.5.3Fishing equipment
Maoni (0)

 

Maoni (0)

 

*etobhitoegitobhitonmmanaticatapult, slingshot4.8.3.7Weapon, shoot
Maoni (0)

 

*obhuginmng'ofu (yaani, mayai ya samaki)roe (i.e., fish eggs)4.8.3.7Weapon, shoot
Maoni (0)

 

*obhugwatironmshikio (sehemu ya kushikia), kamatiohandle6.7.8Parts of tools4.8.3.7Weapon, shoot
Maoni (0)

 

Maoni (0)

 

*omugobhoreemigobhorenmaina ya bundukitype of gun4.8.3.7Weapon, shoot
Maoni (0)

 

*omuhyuemihyunmsime, panga dogodouble-edged knife4.8.3.7Weapon, shoot
Maoni (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >