Matokeo ya utafutaji kwa "Fish with net"

*ekirindiebhirindinmboyabuoy6.4.5.1Fish with net
Maoni (0)

 

*eng'embeeging'embenm1nondo ya chuma iliyonolewa upande mmoja (ikitumika kuvulia samaki)steel bar that is sharpened on one edge (used to catch fish)6.4.5.1Fish with net4.8.3.7Weapon, shoot2kisu kwa kutahiriacircumcision knife5.4.6.1Circumcision
Maoni (0)

 

Maoni (0)

 

*erisamboamasambonmaina ya mtego wa samakitype of fish trap6.4.5.1Fish with net
Maoni (0)

 

-itira emitegotnz-tega (sis., -mwaga mitego)set traps (lit., pour out traps)Bhagiiri na obhwato okwitira emitego munyanja.Wameenda na mtumbwi kutega ziwani.They've gone with the canoe to set traps in the lake.6.4.5.1Fish with net
Maoni (0)

 

Maoni (0)

 

Maoni (0)