Matokeo ya utafutaji kwa "Fishing equipment"

Maoni (0)

 

*erirandiamarandinm1buyu (kifaa cha muziki wa asili)traditional musical instrument made from a calabash3.5.9.5Recorded music6.4.5.3Fishing equipment2kibuyu (aina ya mchezo wa karata)type of card game4.2.6.1.1Card game
Maoni (0)

 

*erisakuamasakunmmtego (wa samaki unotengenezwa kwa chuma)fish trap (made of metal)4.8.3.7Weapon, shoot6.4.5.3Fishing equipment
Maoni (0)

 

obhwato bhwa eritangaamaato ga amatanganmmashua (sis., mtumbwi wa tanga)sailboat (lit., sail canoe)6.4.5.3Fishing equipment
Maoni (0)