books1

Karibu kwenye Kamusi ya Intaneti ya
Kikabwa - Kiswahili - Kiingereza.

 

Ili kutafuta neno, ulichape kwenye nafasi ya kutafutia iliyopo upande wa kulia, ndipo ubonyeze Tafuta.

Unaweza kutafuta neno au sehemu ya neno katika lugha ya Kikabwa, Kiswahili au Kiingereza. Chagua lugha unayotaka kutumia katika orodha ya kwanza chini ya nafasi ya kutafutia.

Ili kuingiza herufi isiyopatikana kwenye kompyuta yako, ubonyeze herufi yake juu ya nafasi ya kutafutia.

Ili kutafuta neno kwa aina yake ya usemi, utumie orodha ya pili chini ya nafasi ya kutafutia.

Angalia lugha

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y

Matoleo ya Uchapishaji

Halijapitishwa

Limepitishwa na watengenezaji

Limepitishwa na jamii

Limekubaliwa na bingwa

Limekamilika (bila kuchapishwa kirasmi)

Limechapishwa kirasmi