Browse Kabwa - Swahili - English

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y

h


ha1huspaof-a
-ha2wakwapiwhereOgiiri-ha?Umeenda wapi?Where did you go?
-haanatnz1-pagive2-toa mchangocontribute
-haana endatnz-pa mimba, -tia mimbaimpregnate
haangʼielekaribu, jiraniclose, nearby
-haanyatnz-churupuka (kwa mnyama)run away, flee (for an animal)
-haanyuratnz-bomoatear down, destroy
-haaratnz-jasiribe courageous
-haarivum-kali (kwa mteremko)steepekihiringito ekihaarimteremko mkalisteep slope
haasimbwatnzpalipochimbwadug-up area
-haatiratnz1-achia (kitu kwa mtu)bequeath, give to2-achia huru (mtu)set free, release (someone)
-haatiriryatnz1-telekezaabandon, leave (someone or something) behind2-achilia (kufanya jambo)let, allow (to do something)3-achilia (kutoka hatiani), -achilia huruacquit, set free
-habhatnz-potoka, -potea njiabe led astray, lose the wayNawe, kubhantu abhakonu na bhatakumwikirirya Waryubha, ebhintu bhyonsego m-bya omugiro, kwa okubha ameetegerero na emitima gyabho bhyahabha.Lakini, kwa watu wachafu na wasiomwamini Mungu, vitu vyote ni najisi, kwa kuwa fikra zao na nafsi zao zimepotoka.But, to the dirty and those who don't believe God, everything is defiled, since their minds and spirits have been led astray.
-habhanatnz-tofautiana (kimazungumzo au kauli)disagree (about something said)
-hagaajatnz-jengabuild
hagari1elepembeni (mwa eneo)to the side, out of the way
hagari2eletofautidifferently
hagarihagarivummbalimbali, tofauti tofautivariousAbhageni bhayo mubhatuure ahasi hagarihagari.Wageni hao mwaweke sehemu mbalimbali.You all put the guests in various places.
hagatielekatikatiin the middle, in the center
hagati yahuskati yabetween
-hairatnz1-sema, -ongeaspeak, say2-zungumzachat
-haira hansitnz-sema kwa sauti ya chinispeak softly
-hakatnz1-paka (mafuta au vipodozi)apply (something onto a surface)2-paka (rangi)smear, paint
-hakaanatnz1-pingacontradict, oppose2-bishaprotest, argue3-kana, -kataarefuse, deny