Browse Kabwa - Swahili - English

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y

k


-kwatnz1-fadie2-isha (k.m., kwa mahusiano)end (e.g., for a relationship)-kwa omutima
kwa1huskwa (kuhusiana na)of-a
kwa2hus1kwa (pamoja na)with, bykwa egokwa okubha2kwa (ajili ya)for
kwa egoungkwa hivyoso, thenkwa2 1ego
kwa eriisielekwa sautiloudlyBhakagamba kwa eriisi mukigabho kyabho.Wakaongea kwa sauti katika lugha yao.They spoke loudly in their language.
-kwa na engʼanatnz-fa na jambo la kusema (sis., -fa na neno)die with something left unsaid (lit., die with a word)
kwa obhuringʼaanʼyaelekwa ulinganifuevenlyGabha egimande giyo kwa obhuringʼaanʼya naho abhaana bhonsego bhanyoore.Gawa karanga hizo kwa ulinganifu ili watoto wote wapate.Divide those peanuts evenly so that all the children get some.
kwa okubhaungkwa kuwa, kwa sababu, kwa vilesince, becausekwa2 1-bha2
-kwa omutimatnz1-kata tamaa (sis., -fa roho)lose hope (lit., die spirit)omutima gwani gukwiri.nimekata tamaa.I have lost hope.2-kosa hamu ya chakulalose appetite-kwaomutima
kwakiwakkwa niniwhyki 2
kwekieletenaagain
-kwiriranatnz-fifiawither
-kwiriranuvum1kijivugray (Am), grey (Br)ekintu kikwiriranu;kitu cha kijivu;a gray object2-pauko (yaani, -enye kupauka)faded
-kwirwatnz-fiwabe bereaved
kwisaarunmmbinguni, uwinguniheavenHanú oraakwe, oragya kwisaaru.Ukifa, unaenda mbinguni.If you die, you are going to heaven.
-kyatnz-pambazukadawn, get light
kya1huschaof-a
kya2huskamalike
kya egoung1ambavyo, kama ambavyoas, just asNuhu akakora gonsego, kya ego OMUKURU yaaringa amuragiriirye.Nuhu akafanya yote, kama ambavyo BWANA alikuwa amemwamuru.Noah did everything, just as the LORD had commanded him.2jinsihow (i.e., the way that)Hanú yaabhahikirira, akatema ebhiru, akahiinya obhusu bhukahika hansi okoorokya kya ego arabhasuuka...Alipowafikia, akapiga magoti, akainamisha uso ukafika chini kuonyesha jinsi anavyowaheshimu...When he reached them, he kneeled down and bowed his face to the ground to show how he respected them...
-kyaritnzbadoyet, stillTukyari okuhaira nawe.Bado hatujaongea naye.We have not yet spoken to him.
Kyeeya ntarenmmwezi wa kumi na mbili (Desemba)December
-kyukatnz-badilikabe changed
-kyukya1tnz-jibuanswer
-kyukya2tnz1-geuza (kitu)turn (something) around2-badilichangeokukyukya enteemo;kubadili tabia;to change behavior-kyukya amaragiriryo3-geuza (mawazo ya mtu)change (someone's mind)
-kyukya amaragiriryotnz-kaidi (sis., -jibu maagizo)disobey (lit., answer the commands)-kyukya2 2eriragiriryo