Angalia lugha

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
o
p
r
s
t
u
w
y

s


-suka2tnz-mimina (kwenye chombo)pour into (a vessel)Genda osuke amanji munsengo gamitite.Nenda umimine maji mtungini yawe ya baridi.Go pour water into the waterpot so that it gets cold.
-sukumatnz-sukumapush
-sukumbukatnz-nenepabe fat, be thick
-sukyatnz-sogeza (nguo)adjust (clothing)
-sumyatnz-auniassist, aid, help (e.g., food)
-sunatnz-finyapinch, squeeze
-sundagiratnz-sinziabe sleepy, doze
-sunga1tnz-pembuawinnowSunga amahemba gayo, omare, ogende okugasya.Pembua mtama huo, umalize, uende kuusaga.Winnow that millet completely, and then go grind it.
-sunga2tnz1-tundikahangGenda osunge enyama hiyo eguru wa omuti harya.Nenda utundike nyama hiyo juu ya mti pale.Go hang that meat up in the tree there.2-weka juu (ya kitu kingine)put on top (of something else)
-sunguratnz-anguathrow down, take down
-suntaratnz1-sogeamove, move over2-karibiaapproach, come close
-suntaryatnz-sogezamove over, scoot over (someone or something closer or farther away)
-sunyuntatnz-nyesha (mvua ya manyunyu)drizzle (rain)
-surumbaratnz-huzunika (k.m., kuwa mpweke au kuwa na mawazo)grieve, be sadYeesu akabhabhuurya abheehigiri bhaaye ega, "Ariho unú arisurumbara kweki hanú ndiyuuka?"Yesu akawauliza wanafunzi wake kwamba, "Yupo ambaye atahuzunika tena nitakapofufuka?"Jesus asked his disciples, "Is there anyone who will be sad again when I rise (from the dead)?"
-surungaajyatnz-ning'iniza (kitu juu)dangle, suspend (something)
-suruujatnz-tembeza bidhaahawk (e.g., goods or wares)
-suruuturatnz-fundua; -fungua (fundo)untie (a knot)
-susatnz-palilia (nyasi kwa mfumo wa matuta)mulch (by uprooting the remains from last harvest and piling them in the ditches between raised planting beds)-samaga
-suugunatnz-gugunagnaw
-suugutatnz-lala chalilie on one's backbhusuuguti
-suuhatnz1-punguadecrease, diminish2-pungukabe decreased, be diminished-isuuhya
-suukatnz1-heshimu, -stahihonor, respect, be polite2-tiiobey3-ona aibu, -aibikabe ashamed
-suuka okurya ebhiraasitnz-aibika sana (sis., -ona aibu kula vingozi)be very embarrassed (lit., feel ashamed to eat the soft skins)Omukari urya yeebha eginkwi yaaja okuhika muhofisi, akanyoora-ho abhantu bharamuganya, akasuuka akarya ebhiraasi muhofisi harya.Mwanamke yule aliyeiba kuni alipofika ofisini, akawakuta watu wanamsubiri, akaaibika sana pale ofisini.When that woman who stole the firewood arrived at the office, she found people waiting for her, and she was very embarrassed.
-suukiratnz-ambulia walaube content (with a small amount)Hanú naareka musyure, maahi akankeerya ega: "Abharikyaho bhariiri ebhyakurya bhonsego, naho bhakutigiiri bhike ego. Gega bhiyo osuukire-ko."Nilipotoka shuleni, mama akaniambia kwamba: "Wenzako wamekula chakula chote, lakini wamekubakizia kidogo tu. Chukua hicho, uambulie walau.When I left school, mother told me: "Your friends ate all the food, except for a little bit. Take what's left and be content with that.
-suukiriryatnz1-sutaconfront (someone with an accusation)Mwajuma agiiri okumusuukirirya Robhi hiika owaaye kwa amangʼana ganú Robhi akagahaira mukisima.Mwajuma ameenda kumsuta Robi nyumbani kwake kwa mambo ambayo Robi aliyasema kisimani.Mwajuma has gone to confront Robi at her house for the things she said at the well.2-aibishashame (someone)Kwaki ujiri kunsuukirirya mubhantu munu? Singa otaganyiri niije hiika?Kwa nini umekuja kuniabisha kwenye watu humu? Si ungesubiri nije nyumbani?Why have you come to shame me here in front of people? Shouldn't you wait for me to come home?