Kabwa - Swahili - English


a
b
bh
ch
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
ng
ny
o
p
r
s
sh
t
u
w
y

bh


bhoonoklsasanow
bhoonwegoklsasa hiviright now
-bhorakt-ozabe rotten, rot
-bhoroogakt-toa mlio (wa woga)cry out (in fear)
-bhororakt-rudisha (mahari ili mke aolewe na mume mwingine)return (the brideprice so that the woman can marry another husband)
bhubhiibhiklvibayabadly, poorly, improperly
bhugunyikl1kwa sirisecretly2kimyakimyaquietly, silently
bhuhyaklupyaanew, again
bhujomuklvizurigood, well
bhukiikaklkwa kukatizaperpendicularly
-bhukiiriryakt-chemsha (k.m., mboga)boil (e.g., vegetables)
bhukiriklkimyakimyasilently, quietlyAragenda bhukiri.Anatembea kimyakimya.He walks silently.
bhukong'u1kl1sana, mnoa lot, much, very2zaidimore3harakaquickly
bhukong'u2klvigumudifficultM-bukong'u kukirora.Ni vigumu kukiona.It's difficult to see it.
bhukyeriktkumekucha (sis., [usiku] umepambazuka)morning greeting (lit., [night] has dawned)
bhumaayinm1kwao mamamother's home area2ukoo wa mamamother's side of the family
-bhumbakt1-umbacreateokubhumba ebhibhigakuumba vyunguto create clay pots2-finyangamoldokubhumba obhutotokufinyanga udongoto mold the clay
-bhumbikakt-funikacover
-bhuna1kt-vunjabreak
-bhuna2ktkuwa na hedhimenstruate
-bhundarirakt-atamiaincubateEnkoko erabhundarira amagi.Kuku anaatamia mayai.The chicken is incubating the eggs.
-bhungakt-bunguka, -bunguliwabe eaten (by insects)
-bhuniriryakt-vunja (vikuni vidogo vidogo)break (firewood into small pieces)
-bhunjakt-shindwa (kuzaa mtoto)fail (to bear a child)
bhunyoohukl1kirahisi, kwa urahisieasily2rahisieasyM-bunyoohu okubharwan'ya.Ni rahisi kuwapiga.It's easy to hit them.